ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาข้าวเปลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุ่ง

โรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่า ปริมาณผลผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลดลงจากภัยธรรมชาติและโรคไหม้คอรวงที่ระบาดในช่วงเก็บเกี่ยวข้าว ส่งผลให้ราคารับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ปรับสูงขึ้นตันละ 500 บาท โดยข้าวเกี่ยวสดความชื้นสูงมีราคาตันละ 1.1-1.2 หมื่นบาท ขณะที่ข้าวแห้งความชื้น 15% มีราคาตันละ 1.4-1.5 หมื่นบาท นอกจากนี้ ยังมีโรงสีในภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมมารับซื้อข้าวในหลายจังหวัด ทำให้คาดว่าปริมาณข้าวเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะหายไปจากตลาดราว 50% (ฐานเศรษฐกิจ, 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview