ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งออกข้าวโพดอ่อนกระป๋องได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

บริษัท แอกโกรออน จำกัด ผู้ส่งออกข้าวโพดอ่อนกระป๋องเปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบป้อนโรงงานทั้งสองแห่งของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบสำคัญของโรงงาน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง ราชบุรี และนครปฐม ประสบปัญหาน้ำท่วม ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเจรจากับลูกค้าเพื่อขอเลื่อนกำหนดส่งมอบสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำหนดส่งมอบสินค้าในสิ้นเดือนนี้จำนวน 2 ตู้คอนเทนเนอร์ คิดเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท (ฐานเศรษฐกิจ, 4-6 พ.ย. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview