ข่าวเศรษฐกิจ

ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

รัฐบาลประเมินผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พบว่าพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไป 5.3 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว รวมถึงยังส่งผลให้ปริมาณผลผลิตพืชผักลดลง 30% ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบไป 165 โรง SMEs 51 โรง และโรงงานขนาดเล็ก 16 โรง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 107 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าราว 9,100-24,000 ล้านบาท และส่งผลให้อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2553 ลดลง 0.1-0.2% มาอยู่ที่ระดับ 6.8-6.9% (Bangkok Post, 27 ต.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview