ข่าวเศรษฐกิจ

ทอท. เตรียมปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เตรียมลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 รายการ วงเงินลงทุน 3,867 ล้านบาท ได้แก่ การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงสัมภาระเปลี่ยนเที่ยว (Transfer Baggage Terminal) การปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน และสะพานเทียบเครื่องบิน การติดตั้งระบบตรวจจับเศษวัสดุในทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน (Foreign Object Debris) การปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทาง ชั้น 4 ของอาคารผู้โดยสาร ให้เป็นจุดตรวจค้นแบบรวมศูนย์ (Centralized Security Screening Check Point) และการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 ของอาคารจอดรถหมายเลข 3 ให้เป็นสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ทอท. อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการทันทีหลังได้รับอนุมัติ (กรุงเทพธุรกิจ, 18 ต.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products