ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยไทเกอร์แอร์เวย์เปิดบินเดือนมีนาคม 2554

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจะเร่งผลักดันให้สายการบินไทยไทเกอร์แอร์เวย์ ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่การบินไทยลงนามร่วมทุนจัดตั้งกับสายการบินไทเกอร์แอร์เวย์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 สามารถเปิดทำการบินได้ภายในเดือนมีนาคม 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ เช่น การจัดหาเครื่องบิน และการวางเส้นทางการบิน ทั้งนี้ แผนการตลาดเบื้องต้นของไทยไทเกอร์แอร์เวย์จะเน้นเส้นทางการบินที่มีคู่แข่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำเปิดให้บริการอยู่ แต่จะไม่ทับเส้นทางการบินที่การบินไทยและนกแอร์เปิดให้บริการอยู่ รวมถึงเส้นทางการบินระหว่างประเทศจะต้องมีระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 4 ชั่วโมง และอาจเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ เช่น จีน และอินเดีย (โพสต์ทูเดย์, 31 ส.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview