ข่าวเศรษฐกิจ

แอคคอร์มั่นใจท่องเที่ยวเล็งขยาย 12 สาขา ใน 3 ปี

เครือแอคคอร์มีแผนขยายการบริหารโรงแรมในประเทศไทยเพิ่มอีก 12 แห่ง ในระยะ 3 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น สมุย ภูเก็ต และ กรุงเทพฯ เนื่องจากเห็นว่าแม้ประเทศไทยจะเกิดปัญหาการเมืองอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีจุดแข็งหลายด้าน เช่น ความสะดวกในการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว การบริการ และอัธยาศัยของคนไทย โดยคาดว่าการท่องเที่ยวในฤดูท่องเที่ยว (ตุลาคม 2553 –มีนาคม 2554) นี้ โรงแรมในไทยจะมีอัตราเข้าพักราว 78-85% เท่ากับปีที่ผ่านมา (www.bangkokbiznews.com, 11 ส.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products