ข่าวเศรษฐกิจ

อุทกภัยครั้งใหญ่ในจีนกระทบราคาสินค้าเกษตร

สถานการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษของจีนคาดว่าจะทำให้พื้นที่การเกษตรของจีนเสียหายกว่า 2.5 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และทำให้ผลผลิตข้าวและฝ้ายของจีนลดลง 5–10% รวมทั้งยังทำให้ปริมาณการผลิตสุกรลดลง ทั้งนี้ การที่ปริมาณผลผลิตข้าวและฝ้ายของจีนคิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณการผลิตทั่วโลก และผลผลิตเนื้อหมูของจีนมีปริมาณสูงถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณผลผลิตสุกรทั่วโลก สถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้จึงอาจส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกสูงขึ้น นอกจากนี้ ภาวะน้ำท่วมยังส่งผลให้ราคาสินค้าอาหารในจีนซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดของโลกปรับตัวขึ้น (http://www.thannews.th.com, 5 ส.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview