ข่าวเศรษฐกิจ

IM เตรียมอนุมัติเงินช่วยเหลือแก่โรมาเนีย

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) เตรียมอนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน 20 พันล้านยูโรแก่โรมาเนีย หลังจากผลการดำเนินมาตรการลดยอดขาดดุลงบประมาณของโรมาเนียซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวรวมถึงการปรับลดเงินเดือนข้าราชการลง 25% และปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) จาก 19% เป็น 24% ซึ่งรัฐบาลโรมาเนียคาดว่าจะสามารถลดยอดขาดดุลงบประมาณต่อ GDP จาก 7.2% ในปี 2552 เหลือ 6.8% ในปี 2553 (WSJ Online, 4 ส.ค. 2553)
Related
more icon
 • Moody’s ปรับเพิ่ม Outlook ตราสารของโรมาเนีย

  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 Moody’s ปรับเพิ่ม Outlook ตราสารทางการเงินประเภท Long-term Foreign Currency Issuer Rating ของโรมาเนียจาก Stable เป็น Positive เนื่องจากเศรษฐกิจโรมาเนียแข็งแกร่งขึ้น และยอดขาดดุลงบประมาณลดลง (M...

  calendar icon14.12.2015
 • ธนาคารกลางโรมาเนียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ธนาคารกลางโรมาเนีย (Banca Nationala a Romaniei : BNR) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 3.75% เหลือ 3.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง ...

  calendar icon02.05.2014
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
Tag
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview