ข่าวเศรษฐกิจ

คาดมูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2556 หดตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ คาดว่ามูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2556 จะหดตัวราว 7-10% (y-o-y) (หดตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี) เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับออกไป อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ คาดว่ามูลค่าส่งออกอัญมณีฯ ปี 2557 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เพราะได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางดีขึ้น จึงมีโอกาสได้รับคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยังมีโอกาสจากการส่งออกอัญมณีฯ ไปตลาดส่งออกใหม่ โดยเฉพาะรัสเซีย และตะวันออกกลาง ที่มีแนวโน้มขยายตัว (กรุงเทพธุรกิจ, 14 ธ.ค. 2556)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview