ข่าวเศรษฐกิจ

S&P ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือตราสารของไอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 S&P ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือตราสารทางการเงินประเภท Long-term Sovereign Credit Ratings ของไอร์แลนด์จาก A เป็น A+ เนื่องจากเศรษฐกิจไอร์แลนด์ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 3.6% ต่อปีในปี 2558-2561 และคาดว่าหนี้ภาครัฐต่อ GDP จะลดลงเหลือไม่เกิน 100% ภายในสิ้นปี 2558 (S&P, 5 มิ.ย. 2558)
Related
more icon
 • ธนาคารกลางไอร์แลนด์ผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ SMEs

  ธนาคารกลางไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยกำหนดให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องเปิดเผยความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินการข...

  calendar icon25.12.2015
 • Moody’s ปรับเพิ่ม Outlook ตราสารของไอร์แลนด์

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 Moody’s ปรับเพิ่ม Outlook ตราสารทางการเงินประเภท Long-term Government Bond Rating ของไอร์แลนด์จาก Stable เป็น Positive เนื่องจากเศรษฐกิจไอร์แลนด์ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับภาระหนี้ของรัฐบา...

  calendar icon14.09.2015
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
Tag
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview