ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้แทนฯ สหรัฐฯ ร้องรัฐบาลห้ามนำเข้าอาหารทะเลที่ใช้แรงงานทาส

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา รายงานว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนฯ ของสหรัฐฯ กลุ่มหนึ่งได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและมาตุภูมิ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเรียกร้องให้เข้มงวดกับสินค้าอาหารทะเลที่เข้ามาจำหน่ายในสหรัฐฯ ไม่ให้มีอาหารทะเลที่ผิดกฎหมายและอาหารทะเลที่ผลิตโดยใช้แรงงานทาส หรือแรงงานบังคับ และในหนังสือดังกล่าวยังได้ระบุถึงกรณีที่สหรัฐฯ นำเข้ากุ้งจากไทยมากกว่าปีละ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเรียกร้องให้ทั้ง 3 กระทรวงส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่ไทยนั้น ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของไทยไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย และแรงงานบังคับ เนื่องจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีบทลงโทษปรับหนักทั้งนายจ้างและลูกจ้าง สำหรับการส่งออกกุ้งปี 2561 คาดว่าจะมีปริมาณลดลง 15-20% เนื่องจากผลผลิตกุ้งทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาก จึงมีการตัดราคาจนเกษตรกรขาดทุนในช่วงปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทำให้เกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงกุ้งลง ส่วนปี 2562 คาดว่าไทยจะสามารถเพิ่มผลผลิตกุ้งอีก 30% เป็น 180,000-200,000 ตัน และคาดว่าผลผลิตกุ้งของอินเดียจะลดลง ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ราคาดีขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 15-17 ต.ค. 2561)
Related
more icon
 • สหรัฐฯ ประกาศผลการไต่สวน AD หนังยางรัดของขั้นต้น

  ตามที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดไต่สวนการทุ่มตลาด (AD) และการอุดหนุนสินค้า (CVD) หนังยางรัดของนำเข้าจากไทย จีน และศรีลังกาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และต่อมาได้ยกเลิกการไต่สวนหนังยางรัดของจากศรีลังกานั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 31...

  calendar icon09.12.2018
 • จีนประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าสหรัฐฯ รอบใหม่

  กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้ารอบใหม่อีก 25% กับสินค้าจากสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ารวม 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มรายการสินค้าจาก 114 รายการ เป็น 333 รายการ ซึ่งรวมถึงถ่านหิน น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ และอุ...

  calendar icon08.10.2018
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview