ข่าวเศรษฐกิจ

IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2561-2562

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2561 และปี 2562 เหลือขยายตัว 3.7% จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ขยายตัว 3.9% เนื่องจากนโยบายกีดกันทางการค้าของจีนและสหรัฐฯ มีแนวโน้มบั่นทอนกิจกรรมทางการค้าโลก ประกอบกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายประเทศกำลังเผชิญวิกฤตทางการเงินและภาวะเงินทุนไหลออก ทั้งนี้ IMF คงคาดการณ์เศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ ปี 2561 ที่ 6.6% และ 2.9% ตามลำดับ แต่ปรับลดคาดการณ์ปี 2562 เหลือขยายตัว 6.2% และ 2.5% จากคาดการณ์ที่ 6.4% และ 2.7% ตามลำดับ อีกทั้งยังปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนปี 2561 เหลือขยายตัว 2.0% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.2% (Reuters, 9 ต.ค. 2561)
Related
more icon
 • ธนาคารโลกปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2561

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ธนาคารโลก (World Bank) ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2561 เป็นขยายตัว 3.1% จากคาดการณ์เดิมที่ขยายตัว 3% โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญจากการค้าการลงทุนที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งรว...

  calendar icon01.11.2018
 • IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2561 เป็นขยายตัว 3.9%

  International Monetary Fund (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2561 เป็นขยายตัว 3.9% จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ที่ 3.6% เนื่องจากคาดว่ามาตรการปรับลดภาษีของสหรัฐฯ จะช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น ...

  calendar icon23.01.2018
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview