ข่าวเศรษฐกิจ

อินเดียประสบปัญหาแคลนน้ำครั้งรุนแรงในรอบประวัติศาสตร์

National Institution for Transforming India ของรัฐบาลอินเดีย เปิดเผยว่าอินเดียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำครั้งรุนแรงในรอบประวัติศาสตร์และคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต โดยปัจจุบันมีชาวอินเดียประสบปัญหาขาดแคลนน้ำราว 600 ล้านคน โดยเฉพาะในเขตชนบท และมีผู้เสียชีวิตราว 2 แสนคนต่อปี จากปัญหาดังกล่าว ซึ่งรัฐ Uttar Pradesh รัฐ Haryana และรัฐ Jharkhand ถือเป็นรัฐที่มีระบบจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในอินเดีย ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต โดยคาดว่า 21 เมืองในอินเดีย จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำบาดาลภายในปี 2563 จากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ภายในปี 2573 ความต้องการใช้น้ำในอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงกว่าอุปทานน้ำถึง 2 เท่า และอาจก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารภายในประเทศ เนื่องจาก 80% ของปริมาณน้ำทั้งหมดในอินเดีย ถูกใช้ในภาคการเกษตร นอกจากนี้ วิกฤตขาดแคลนน้ำดังกล่าวจะมีส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจอินเดีย คิดเป็นมูลค่าราว 6% ต่อ GDP (BBC, 15 มิ.ย. 2561)
Related
more icon
 • ไฟเขียวเอกชนนำเข้ากุ้งขาวจากอินเดียปีละ 5 หมื่นตัน

  ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ซึ่งมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่ตัวแทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเสนอขอนำเข้ากุ้งขาวแวนนาไมจากประเทศอินเดีย 5 หมื่นตัน ภายใน 1 ปี เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตกุ้งในประ...

  calendar icon02.07.2018
 • รัฐบาลอินเดียเตรียมออกมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมน้ำตาล

  รัฐบาลอินเดียเตรียมออกมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมน้ำตาล หลังจากราคาน้ำตาลลดลงต่ำสุดในรอบ 28 เดือน โดยมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวประกอบด้วยการที่รัฐบาลเข้าเก็บสต็อกน้ำตาล 3 ล้านตัน เพื่อดึงผลผลิตน้ำตาลส่วนเกินจากตลาด โดยให้โร...

  calendar icon06.06.2018
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview