ข่าวเศรษฐกิจ

ไฟเขียวเอกชนนำเข้ากุ้งขาวจากอินเดียปีละ 5 หมื่นตัน

ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ซึ่งมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่ตัวแทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเสนอขอนำเข้ากุ้งขาวแวนนาไมจากประเทศอินเดีย 5 หมื่นตัน ภายใน 1 ปี เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตกุ้งในประเทศไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อที่เข้ามาจำนวนมาก โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการตรวจสอบสารตกค้างและโรคระบาด และในช่วงที่มีการแปรรูปกุ้งที่นำเข้าต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดจากกุ้งที่นำเข้าออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งห้ามนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตกุ้งไทยออกสู่ตลาดเดือนละ 3 หมื่นตันขึ้นไป และการนำเข้าต้องไม่กระทบต่อราคากุ้งในประเทศ โดยราคากุ้งขาวขนาด 100 ตัว/กิโลกรัม ต้องไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 120 บาท ทั้งนี้ คาดว่ากรมประมงจะประกาศรายละเอียดการนำเข้ากุ้งขาวจากอินเดียได้ในช่วงครึ่งหลังปี 2561 หลังจากส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโรคระบาด โดยเฉพาะโรค IMNV รวมทั้งสารตกค้างและยาปฏิชีวนะต่างๆ ที่อินเดีย ซึ่งต้องใช้เวลาตรวจนาน 4-5 เดือน (ประชาชาติธุรกิจ, 8-11 ก.พ. 2561)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview