ข่าวเศรษฐกิจ

สมาพันธ์อัญมณีฯ ทำแผนยุทธศาสตร์การค้า การส่งออกกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ

สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่า สมาพันธ์ฯ ได้ชี้แจงอุปสรรคด้านการค้าและการส่งออก เพื่อให้ภาครัฐช่วยหาแนวทางแก้ไข เบื้องต้นได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การค้า การส่งออก สินค้ากลุ่มอัญมณี ระยะ 10 ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ต้องการดึงส่วนแบ่งตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกให้ได้ 3% ภายในระยะเวลา 5 ปี จากปัจจุบันสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับส่งออกของไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกราว 1.8% ทั้งนี้ คาดว่าจะนำยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (ประชาชาติธุรกิจ, 16-18 พ.ย. 2558)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview