ข่าวเศรษฐกิจ

คาดมูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2556 มีแนวโน้มลดลง

สมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย คาดว่ามูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2556 มีแนวโน้มปรับลดลงจากปี 2555 (สมาพันธ์ฯ ตั้งเป้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับปี 2555 ไว้ที่ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากต้องเผชิญกับหลายปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า โดยเฉพาะเงินบาทแข็งค่า ทำให้อัญมณีและเครื่องประดับส่งออกของไทยมีราคาสูงขึ้น และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเป็นวันละ 300 บาท ทั้งนี้ สมาพันธ์ฯ เสนอให้หน่วยงานของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ อาทิ การลดภาษีมูลค่าเพิ่ม และสนับสนุนการหาตลาดส่งออกใหม่ที่มีศักยภาพ เป็นต้น (ประชาชาติธุรกิจ, 12-14 พ.ย. 2555)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview