ข่าวเศรษฐกิจ

ดุสิตขยายธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ พร้อมรุกธุรกิจการศึกษา

บริษัท ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า เครือโรงแรมดุสิตธานีมีแผนเปิดโรงแรมใหม่ 6 แห่ง ภายใน 1 ปี ทั้งในจีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา และเกาะกวม โดยแผนงานพัฒนาโครงสร้างการตลาดที่บริษัทฯ จะดำเนินการในระยะข้างหน้า ได้แก่ (1) การดึงบุคคลากรต่างชาติที่เชี่ยวชาญการเจาะตลาดต่างประเทศ (2) การปรับปรุงเทคโนโลยีการจองห้องพัก (3) การขยายโรงแรมในเมืองสำคัญ โดยไม่เน้นจำนวน แต่จะเน้นเป้าหมายการเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในพื้นที่นั้น (4) การปรับปรุงโรงแรมเดิม (5) ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ แผนการรุกสู่ธุรกิจอื่นจะเน้นธุรกิจการศึกษา ซึ่งมีกำไรดีกว่าธุรกิจโรงแรม และปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการศึกษาอยู่แล้วราว 10% โดยจะเน้นการต่อยอดหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี และ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต รวมถึงเน้นขยายหลักสูตรวิทยาลัยดุสิตธานีไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันเริ่มให้บริการหลักสูตรดังกล่าวแล้วในมหาวิทยาลัยเลซีอูม ประเทศฟิลิปปินส์ (กรุงเทพธุรกิจ, 1 ต.ค. 2555)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview