ข่าวเศรษฐกิจ

สศช. ปรับลดคาดการณ์การส่งออกปี 2555 เหลือขยายตัว 7.3%

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดคาดการณ์มูลค่าส่งออกปี 2555 เหลือขยายตัว 7.3% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 15.1% หลังจากเปลี่ยนสมมติฐานอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2555 เหลือขยายตัว 3.2-3.6% จากเดิมขยายตัว 3.4-3.8% และเปลี่ยนสมมติฐานปริมาณการค้าโลกเหลือขยายตัว 5-6% จากเดิมขยายตัว 6.1-7.1% เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ขณะที่ยังมีแรงกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสำคัญ อาทิ ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป การขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ทั้งนี้ สศช. รายงานอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ไตรมาส 2 ปี 2555 ขยายตัว 4.2% (YoY) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัว 3.3% (QoQ) จากไตรมาสก่อน (ปรับผลของฤดูกาล) (โพสต์ทูเดย์, 21 ส.ค. 2555)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview