ข่าวเศรษฐกิจ

ธปท. ประเมินยังไม่พบสัญญาณฟองสบู่ในสินเชื่อธุรกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานยอดสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ขยายตัว 13% แบ่งเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัว 8.8% สินเชื่อ SMEs ขยายตัว 14.3% และสินเชื่อบุคคลขยายตัว 16.2% ทั้งนี้ ธปท. ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณฟองสบู่ในสินเชื่อธุรกิจ หลังจากก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าอาจเกิดฟองสบู่ในสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ธปท. ประเมินว่าการเติบโตของสินเชื่อ SMEs อยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินควรพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ SMEs ตามหลักเกณฑ์ โดยประเมินตามศักยภาพของกิจการและจัดสรรวงเงินสินเชื่อตามลำดับ เนื่องจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีเงินทุนจำกัด หากอนุมัติสินเชื่อโดยไม่พิจารณาว่า SMEs มีศักยภาพหรือไม่ ก็อาจไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อระบบเศรษฐกิจ (กรุงเทพธุรกิจ, 26 เม.ย. 2555)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview