ข่าวเศรษฐกิจ

ครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างแรงงาน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อ SMEs จากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ประกอบด้วย
1) สินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานของ SMEs ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) วงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 2% ปีที่สองอัตราดอกเบี้ย MLR-3% และปีที่สามเป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MLR โดยให้กู้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท
2) วงเงินค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แบ่งเป็น ผู้ประกอบการเดิม วงเงินรวม 2.4 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกัน 5 ปี คิดค่าธรรมเนียมปีละ 1.75% วงเงินค้ำประกันรายละไม่เกิน 40 ล้านบาท และผู้ประกอบการใหม่ วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกัน 7 ปี คิดค่าธรรมเนียมปีละ 2.5% วงเงินค้ำประกันรายละไม่เกิน 2 ล้านบาท
3) กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยให้ SMEs กู้ยืมสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คิดอัตราดอกเบี้ย 0.1% วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 4.2 หมื่นบาท
4) สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงานผ่านกองทุนประกันสังคม วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท
(โพสต์ทูเดย์, 24 เม.ย. 2555)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview