ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงคมนาคมให้นโยบายการบินไทยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราคาน้ำมัน

กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เร่งลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงจากราคาน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยต้องปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) ให้ทันกับการปรับขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องพยายามรักษาอัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) ให้อยู่ในระดับเฉลี่ย 75% เนื่องจากหากต่ำกว่าระดับนี้อาจส่งผลให้บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 อัตราบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ 77% (กรุงเทพธุรกิจ, 2 มี.ค. 2555)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview