ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์เผยปริมาณข้าวเข้าโครงการรับจำนำต่ำ

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 ว่าปัจจุบันมีข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว 4.7 ล้านตัน ต่ำกว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ไว้ที่ 10 ล้านตัน ทั้งนี้ สมาคมโรงสีข้าวไทยให้ความเห็นว่า กรณีดังกล่าวเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก คือ 1) ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมราว 7-8 ล้านตัน 2) เกษตรกรขอใช้สิทธิ์ในมาตรการเยียวยาช่วงน้ำท่วมที่รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้ไร่ละ 2,222 บาท ทำให้เสียสิทธิ์ในการจำนำ และ 3) โดยปกติเกษตรกรมักขายข้าวเพื่อนำเงินสดงวดแรกไปใช้จ่ายในครัวเรือน จึงไม่ได้นำข้าวเข้าโครงการรับจำนำซึ่งได้รับเงินล่าช้ากว่า (โพสต์ทูเดย์, 6 ม.ค. 2555)

Related
more icon
 • ก.เกษตรฯ จับมือ ส.อ.ท. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ นำร่องพืช 5 ชนิด

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยในระยะแรกจะนำร่องด้วย 5 สินค้าเป้าหมายตามความต้องการของ ส.อ.ท. ได้แก่ ยางพารา...

  calendar icon11.05.2021
 • สศก. คาดการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรปี 2564

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในปี 2564 ดังนี้ -สินค้าที่มีแนวโน้มส่งออกในเกณฑ์ดี ได้แก่ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำมันปาล์ม สับปะรดและผลิตภัณฑ์ ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ มังคุด เนื้อ...

  calendar icon16.04.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products