ข่าวเศรษฐกิจ

WTO ชี้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้น

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (World Trade Organisation : WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้เผยแพร่รายงานติดตามสภาวะการค้า (Trade Monitoring Report) โดยระบุว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2561 – กลางเดือนตุลาคม 2562 สมาชิก WTO ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างกันมากขึ้น ครอบคลุมมูลค่าการค้าราว 7.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 27% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และสูงสุดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2555 โดยในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิก WTO ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้น 102 มาตรการ ซึ่งด้านการนำเข้ามีการใช้มาตรการขึ้นภาษีศุลกากรมากที่สุด ตามด้วยการห้ามนำเข้า การใช้พิธีการศุลกากรที่เข้มงวด และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ  สำหรับด้านการส่งออก ส่วนใหญ่เป็นการเก็บภาษีสินค้าส่งออก การกำหนดเงื่อนไขและใบอนุญาตส่งออก และการจำกัดปริมาณส่งออก โดยสินค้าที่ถูกกีดกันทางการค้ามากที่สุด ได้แก่ แร่และเชื้อเพลิง เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และโลหะมีค่า โดยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty :AD) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) เป็นเครื่องมือสำคัญที่สมาชิก WTO ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการค้า ขณะเดียวกันสมาชิก WTO มีการใช้มาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพิ่มขึ้น 120 มาตรการ เช่น การลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าและส่งออก และการผ่อนปรนพิธีการศุลกากร ครอบคลุมการค้ามูลค่า 5.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในกลุ่มสินค้าเครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนทองแดง และยานยนต์ (กรุงเทพธุรกิจ, 17 ก.พ. 2563)

Related
more icon
 • กกร. กังวลค่าระวางเรือพุ่งฉุดส่งออก

  การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ผ่านมาได้ปรับเพิ่มกรอบการเติบโตของการส่งออกของไทยในปี 2567 จากเดิม 0.5-1.5% เป็น 0.8-1.5% จากการที่ไทยได้รับอานิสงส์จากการเคลื่อนย้ายฐานซัพพลายเชนของโลก อย่างไรก็ตา...

  calendar icon11.07.2024
 • ผู้ประกอบการกังวลมาตรการใหม่ของออสเตรเลียกระทบส่งออกรถยนต์ไทย

  ตามที่รัฐบาลกลางออสเตรเลียมีแผนกำหนดใช้มาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับรถยนต์ใหม่ (New Vehicle Efficiency Standard : NVES) ในปี 2568 เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานยนต์บนท้องถนน ซึ่งหากมีการน...

  calendar icon04.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview