ข่าวเศรษฐกิจ

ผลกระทบต่อผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มไทยในกัมพูชาหลัง EU ตัดสิทธิ์ EBA กัมพูชา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงพนมเปญ ประเมินผลกระทบกรณี EU ประกาศผลการพิจารณาตัดสิทธิ์ Everything But Arms (EBA) เป็นการชั่วคราวสำหรับสินค้าบางประเภทที่ EU นำเข้าจากกัมพูชา เช่น เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าบางรายการ สินค้าสำหรับการเดินทาง (Travel Goods) ทุกรายการ และอ้อย โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ว่าในเบื้องต้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชา เช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า มีต้นทุนที่สูงขึ้นในการส่งออกไป EU ขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกไปกัมพูชาก็จะได้รับผลกระทบทางอ้อมเช่นกัน เพราะการตัดสิทธิ์ EBA จะทำให้ผู้บริโภคในกัมพูชามีกำลังซื้อลดลง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานหลายแสนคนที่อยู่ในภาคการผลิตเพื่อส่งออก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มไทยหลายรายในกัมพูชาเริ่มปรับแผนธุรกิจ เช่น การหารือกับแบรนด์เจ้าของสิทธิ์เพื่อขอลดคำสั่งซื้อใน EU และหันไปเพิ่มคำสั่งซื้อในตลาดอื่นแทน (กรุงเทพธุรกิจ, 18 ก.พ. 2563)

Related
more icon
 • STA เปิดตัวยางมีพิกัดรับมาตรการ EUDR

  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA คาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2567 จะพลิกเป็นบวก เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ขาดทุน 434 ล้านบาท เนื่องจากราคายางพารามีแนวโน้มผันผวนน้อย ประกอบกับธุรกิจสามารถบริหารจัดการต้นทุนได...

  calendar icon12.03.2024
 • ครม. รับทราบแผนดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค (ASEAN Halal Hub) ภายในปี 2571 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ก...

  calendar icon28.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview