#Cambodia board icon

ทั้งหมด : 329 รายการ

 • แหล่งข่าวจากกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ล็อตแรกหลังคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้ความเห็นชอบแนวทางการนำเข้าตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ จะมีจำนวนตามผลสำรวจความต้องการจ้างงานแรงงา...

  calendar icon17.11.2021
 • โรงพยาบาลบางมดเปิดเผยว่า มูลค่าตลาดศัลยกรรมในไทยหลังเปิดประเทศมีแนวโน้มเติบโต 15-20% จากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้า ซึ่งเกิดการระบาดของ COVID-19 จนมีผลให้ลูกค้าชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาทำศัลยกรรมในไทย รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยซบ...

  calendar icon16.11.2021
 • คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชาสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ โดยมีรูปแบบเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ภาพรวมเศรษฐกิจ 3) รูปแบบประเภทธุรกิจ4) ระบบธนาคาร 5) ระบบภาษี 6) กฎหมายแรงงาน 7)...

  calendar icon12.11.2021
 • สหพันธ์ข้าวกัมพูชาเปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 กัมพูชาส่งออกข้าวได้รวม 3.12 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 957.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น การส่งออกข้าวเปลือก 2.66 ล้านตัน มูลค่า 633.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้าวสาร 4.6...

  calendar icon11.11.2021
 • สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตามที่ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลก สำหรับส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ราวปอนด์ละ 18.35 เซนต์ ทรงตัวจากราคาเฉลี่ยในปี 2564 ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในระดับปอนด์ละ 18-19 เซนต์ จึงเห็นสัญญาณ...

  calendar icon25.10.2021
 • ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจัก...

  calendar icon25.10.2021
 • สมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมการผลิตสุกรในพื้นที่ภาคใต้ได้หดตัวราว 40% จากระดับปกติที่มีกำลังผลิตปีละ 1.2 ล้านตัว โดยเป็นผลจากการระบาดของโรคเพิร์ส (PRRS) ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสุกร ที่ระบาดต่อ...

  calendar icon27.09.2021
 • บริษัท ฮงเส็ง กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้ากีฬารายใหญ่ของไทยซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในกัมพูชา เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นมานานเกือบ 2 ปี รวมถึงการที่ EU เพิกถอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกาก...

  calendar icon14.09.2021
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอนแก่น และนครราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค พร้อมส่งเสริมบทบาทให้พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...

  calendar icon02.08.2021
 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยแยกหน่วยงานดูแลการทำตลาดเชิงพาณิชย์ (Marketing) ออกมาโดยเฉพาะ เพื่อผลักดันสู่เป้าหมายการเป็นฮับส่งออก LNG ในภูมิภาค โดยใ...

  calendar icon22.06.2021