ข่าวเศรษฐกิจ

สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าไก่ไทย อาทิ EU และญี่ปุ่น ยังไม่คลี่คลาย เนื่องจากการส่งออกสินค้าไก่ไทยได้รับปัจจัยบวกจากการประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตและแปรรูปไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากทางการจีนเพิ่มอีก 7 โรงงาน ส่งผลให้ทั้งปี 2563 คาดว่าไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไก่ไปจีนได้เพิ่มขึ้นราว 15,000-20,000 ตัน ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ซื้อในตลาดส่งออกหลักอย่าง EU และญี่ปุ่น ได้ชะลอคำสั่งซื้อสินค้าไก่ไทย สำหรับไตรมาส 3/2563 เพื่อจะรอดูสถานการณ์ต่างๆ ก่อน ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในไทยก็มีแนวโน้มจะลดลงเนื่องจากประชาชนขาดกำลังซื้อ ประกอบกับมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศน้อยลง (www.prachachat.net, 12 เม.ย. 2563)

Related
more icon
 • มาตรการคู่ค้าสกัดส่งออกผลไม้ไทยไปไม่ถึงเป้าหมาย

  สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูประบุว่า การส่งออกผลไม้ของไทยในปี 2565 นอกจากมีปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการ Zero COVID ของจีน ปัญหาค่าระวางเรือสูงขึ้นตามต้นทุนน้ำมัน และการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์แล้ว ยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการนำเข้...

  calendar icon23.05.2022
 • THG รุกลงทุนธุรกิจใหม่ สร้างรายได้ต่อเนื่องหลัง COVID-19

  บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยว่า ในปี 2565 สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย บริษัทฯ จึงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมเปิด "ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสม...

  calendar icon18.05.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products