ข่าวเศรษฐกิจ

มูลค่าส่งออกคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1 ปี 2563 ขยายตัว 14%

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563  อยู่ที่ 3,943 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 14% (y-o-y) ตลาดส่งออกสำคัญ คือ สหรัฐฯ สัดส่วน 37% ฮ่องกง 16% อาเซียน 14% EU 14% และจีน 11% โดยฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) เป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุด มูลค่า 2,960 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึง 23% ซึ่งนับว่าไทยเป็นผู้ส่งออก HDD อันดับ 2 ของโลกรองจากจีน ทั้งนี้ กรมฯ ประเมินว่าปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญที่ส่งผลให้มูลค่าส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขยายตัว คือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น เพื่อใช้ทำงานผ่านระบบออนไลน์ และการเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศทำให้ได้แต้มต่อทางภาษี โดยปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับ 18 ประเทศ และไทยเป็นภาคีในความตกลงว่าด้วยสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement : ITA) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ทำให้ได้ประโยชน์จากการยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศจากประเทศสมาชิก อีกทั้งไทยและสมาชิก WTO กว่า 50 ประเทศ ร่วมกันทำความตกลงขยายขอบเขตสินค้าหรือ ITA Expansion ไปยังสินค้าต้นน้ำและกลางน้ำจำนวน 201 รายการ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ส่วนประกอบวงจรรวมที่ใช้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า ปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย รวมถึงช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตอีกด้วย (กรุงเทพธุรกิจ, 18 พ.ค. 2563)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview