ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. คาดอุตสาหกรรมจ่อเลิกจ้างแรงงานอีก 1.5 ล้านคน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การเลิกจ้างแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะคลี่คลายลง แต่การแพร่ระบาดทั่วโลกยังมีความรุนแรง โดยเฉพาะในประเทศคู่ค้าหลัก ทั้งสหรัฐฯ และ EU ซึ่งส่งผลเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทย ประกอบกับมีนักลงทุน ทั้งไทยและต่างชาติ ย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปยังเวียดนามมากขึ้นด้วย จึงคาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงปลายปี 2563 จะมีผู้ว่างงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านคน จากเดือนมิถุนายน 2563 ที่มีผู้ว่างงาน 2 ล้านคนเศษ ซึ่งธุรกิจ SMEs เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วง เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ระบุว่า SMEs 90% เข้าไม่ถึง Soft Loan เนื่องจากติดเงื่อนไขในการปล่อยกู้ และสถาบันการเงินเกรงว่าจะกลายเป็น NPL (ประชาชาติธุรกิจ, 13-15 ก.ค. 2563)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview