#SMEs board icon

ทั้งหมด : 49 รายการ

 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดว่าในปี 2567 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมหรือ GDP SME จะขยายตัวระหว่าง 4-5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการท่องเที่ยวและการส่งออกที่มีทิศทางฟื้น...

  calendar icon24.12.2023
 • ศูนย์วิจัยและข้อมูล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ต่อเศรษ...

  calendar icon24.12.2023
 • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลสำรวจการปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases : GHGs) พบว่าผู้บริโภค 81.64% สนใจซื้อสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ขณะท...

  calendar icon21.09.2023
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเพิ่มขึ้น หลังจากต้นทุนการผลิตและต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้กลับลดลงเนื่องจากก...

  calendar icon28.08.2023
 • ชาลส์ ดาร์วิน เคยกล่าวไว้ว่า “ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุด หรือ ฉลาดที่สุดที่จะอยู่รอด แต่คนที่ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหากที่จะอยู่รอด” ท่ามกลางโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเ...

  calendar icon27.07.2023
 • บริษัท โกลเด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GSI) เปิดเผยว่าค่าไฟฟ้าที่สูงกระทบต้นทุนการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูงในกระบวนการผลิต เนื่องจากการแ...

  calendar icon08.06.2023
 • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 450 บาทไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยตรง เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจ่ายค่าแรงสูงกว่าวันละ 450 บาท แต่อาจกระ...

  calendar icon27.05.2023
 • สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) เปิดเผยผลการสำรวจ “ประเด็นปัญหาต่อการมุ่งสู่ Smart Factory" ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยว่า 2 ใน 3 ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งบริษัทไทยและบริษัทญี...

  calendar icon28.02.2023
 • เงินบาทที่อ่อนค่าแตะ 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรืออ่อนค่าที่สุดในรอบ 16 ปี เมื่อปลายเดือน ก.ย. 2565 กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ถอนคันเร่งอย่างเร็ว...

  calendar icon03.02.2023
 • “ดร. รักษ์ เล่าเรื่อง” ฉบับนี้ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี 2565 ผมจึงขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ผู้อ่านทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านประสบความสุข สุขภาพแข็งแรง และสามารถฟันฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปพร้อมๆ กันนะค...

  calendar icon03.02.2023