#SMEs board icon

ทั้งหมด : 33 รายการ

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การเลิกจ้างแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะคลี่คลายลง แต่การแพร่ระบาดทั่วโลกยังมีความรุนแร...

  calendar icon13.07.2020
 • ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (International Trade Centre หรือ ITC) คาดการณ์ในรายงาน 2020 SME Competitive Outlook ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้...

  calendar icon29.06.2020
 • การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผู้นำเข้าสินค้าหลายรายไม่ชำระเงินค่าสินค้า หรือชำระเงินล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถกระจายสินค้าที่นำเข้ามาออกไปได้ ขณะเดียวกันผู้นำเข้าบางรายก็ฉวยโอกาสอ้าง COV...

  calendar icon17.06.2020
 • คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้อนุมัติลดค่าเช่าให้ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มสถาบันเกษตรกร ที่เช่าโรงงานมาตรฐานในเขต "รับเบอร์ซิตี้" ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) จำนวน 5 ราย รวมพื้นที่ 2,500 ตารางเม...

  calendar icon18.05.2020
 • นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการร่วมหารือมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs ว่ารัฐบาลจะเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทุกภาคส่วน โดยจะเน้นเรื่อ...

  calendar icon23.04.2020
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 2,655 ราย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 พบว่าผู้ประกอบการ 2,...

  calendar icon14.04.2020
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งทางตรงและทางอ้อม พบว่ามี SMEs กว่า 1.33 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 44% (จาก SMEs ทั่วประเท...

  calendar icon30.03.2020
 • ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ด BOI มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุนสำหรับปี 2563 ดังนี้ 1) มาตรการกระตุ้นการลงทุนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (กิจการกลุ่ม A1, A2 และ A3) หากมีการลงท...

  calendar icon12.02.2020
 • ท่านผู้อ่านครับ กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือสินค้าสำหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ซึ่งผมมองว่าการเปล...

  calendar icon05.02.2020
 • Taobao Global แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเครือ Alibaba ที่เน้นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อชาวจีนกับผู้ขายที่เป็นธุรกิจ SMEs ในต่างประเทศ ประกาศเลือกไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จะดำเนินโครงการ "Magellen Project" โครงการใหญ่ปี 256...

  calendar icon09.01.2020