ข่าวเศรษฐกิจ

ดีพร้อมโชว์พลังคลัสเตอร์หุ่นยนต์ รวมกลุ่มสร้างระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) เปิดเผยความสำเร็จในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งได้รวมตัวและทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี 2562 ว่าประกอบด้วยธุรกิจ SMEs จำนวน 22 บริษัท ที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ เพิ่มกำลังการผลิต ลดนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ นำความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทมาช่วยแก้จุดอ่อน (Pain Point) ของพันธมิตรภายในคลัสเตอร์ รวมถึงผลักดันให้ธุรกิจ SMEs มีโอกาสได้ใช้หุ่นยนต์เพื่อให้แข่งขันได้ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกำลังแรงงาน และช่วยลดต้นทุนด้านต่างๆ และพบว่ามีการซื้อขายระบบเทคโนโลยีรวมถึงหุ่นยนต์ระหว่างกัน คิดเป็นมูลค่าราว 95 ล้านบาท และสามารถพัฒนาระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation) ซึ่งทำให้ธุรกิจในกลุ่มสามารถใช้ระบบอัตโนมัติช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตในราคาที่เอื้อมถึงได้ คืนทุนได้เร็วเฉลี่ยราว 12 เดือน และมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศเฉลี่ย 3-5 แสนบาท จากปกติที่ต้องนำเข้าในราคาระดับหลักล้านบาท (www.bangkokbiznews.com, 20 ต.ค. 2564)

link อื่นๆ
  • Relate Preview
  • Relate Preview
Financial Products