ข่าวเศรษฐกิจ

กกพ. ชงขยายเวลาลงนามโรงไฟฟ้า SPP Hybrid

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560 ที่มีผู้ชนะการประมูล 17 ราย กำลังผลิตติดตั้งรวม 434 เมกะวัตต์ ว่ามีผู้ประกอบการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562) เพียง 3 ราย ส่วนอีก 14 รายยังไม่ได้ลงนาม เนื่องจากยังอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) กกพ. จึงจะเสนอให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ขยายกรอบเวลาลงนาม PPA โครงการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี รวมทั้งขยายเวลาจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้โครงการที่ลงนาม PPA ไปแล้ว อีก 6 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่กรณี (จากกำหนดเดิมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ทั้งนี้ การสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อต้นทุนค่าไฟฟ้ารวมของประเทศ โดยราคาที่เสนอขายไฟฟ้าเฉลี่ยในการประมูลอยู่ที่หน่วยละ 2.44 บาท (กรุงเทพธุรกิจ, 20 ก.ค. 2563)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview