ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ผลิตเหล็กขอเพิ่มโครงการ PPP หลัง ครม.อนุมัติใช้เหล็กในประเทศ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการเรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ในหมวดส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ ที่กำหนดให้งานก่อสร้างหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 60% ของพัสดุที่จะใช้สำหรับงานก่อสร้าง และให้ใช้เหล็กในประเทศไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กทั้งหมดที่ใช้ รวมทั้งให้เหล็กไทยมีแต้มต่อราคาเหนือเหล็กนำเข้า 3% (หากผู้เสนอราคาฝ่ายไทยเสนอสูงกว่าต่างชาติไม่เกิน 3% ให้ซื้อจากผู้เสนอราคาฝ่ายไทย) นั้น กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เห็นว่าแต้มต่อ 3% ถือว่าไม่มากนัก อีกทั้งมติดังกล่าวยังครอบคุลมเฉพาะการก่อสร้างโครงการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ แต่ยังไม่ครอบคลุมโครงการก่อสร้างแบบ PPP และโครงการโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มผู้ประกอบการเหล็กได้ยื่นข้อเสนอกับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เพื่อขอให้ติดตามผลการพิจารณาเรื่อง Local Content ในโครงการ PPP ซึ่งมีถึง 10 โครงการ และมีความต้องการใช้เหล็กก่อสร้างรวมราว 3-4 ล้านตัน (ประชาชาติธุรกิจ, 10-13 ก.ย. 2563)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview