ข่าวเศรษฐกิจ

5 สมาคมค้านกฎหมาย AC ชี้ไม่จำเป็น-สร้างภาระให้เอกชน

ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้า หรือ Anticircumvention (AC) นั้น สมาคมเหล็กลวด และพันธมิตรอีก 4 สมาคม คือ สมาคมผู้ผลิตเหล็กแรงดันสูง สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้แสดงความไม่เห็นด้วยและระบุว่าจะรวบรวมรายชื่อให้ครบ 50,000 รายชื่อ เพื่อคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) อยู่แล้ว ขณะที่ร่างฯ AC ยังมีความไม่ชัดเจน และจะเป็นภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ (ประชาชาติธุรกิจ, 22-25 ต.ค. 2563)

Related
more icon
 • STA เปิดตัวยางมีพิกัดรับมาตรการ EUDR

  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA คาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2567 จะพลิกเป็นบวก เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ขาดทุน 434 ล้านบาท เนื่องจากราคายางพารามีแนวโน้มผันผวนน้อย ประกอบกับธุรกิจสามารถบริหารจัดการต้นทุนได...

  calendar icon12.03.2024
 • ผู้ประกอบการกังวลมาตรการใหม่ของออสเตรเลียกระทบส่งออกรถยนต์ไทย

  ตามที่รัฐบาลกลางออสเตรเลียมีแผนกำหนดใช้มาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับรถยนต์ใหม่ (New Vehicle Efficiency Standard : NVES) ในปี 2568 เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานยนต์บนท้องถนน ซึ่งหากมีการน...

  calendar icon04.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview