ข่าวเศรษฐกิจ

ศบศ. เห็นชอบโครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาว ชุดที่ 2

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ.เห็นชอบข้อเสนอโครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาว ชุดที่ 2 แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้า อาทิ โครงการรถแลกแจกแถม ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่สามารถนำรถยนต์เก่ามาแลกซื้อรถยนต์ใหม่ได้ โดยกำหนดรถยนต์ที่จะเข้าร่วมโครงการ 100,000 คัน โครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าไทยชนะ และโครงการจัดหารถโดยสารเพื่อประชาชนของ ขสมก. 2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 3) การส่งเสริมการจ้างงาน อาทิ การเสริมสร้างการจ้างงานในภูมิลำเนา โครงการบริบาลชุมชนระดับหมู่บ้านและการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตประชารัฐ 4) การสนับสนุนการเดินทางเข้าไทยของชาวต่างชาติ อาทิ การเพิ่มจำนวนสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) และการจัดตั้งสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวใน 11 จังหวัด และ 5) การบริหารจัดการภาครัฐด้านการเงินและการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การจัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรการเงินของประเทศ และการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ไทยรัฐออนไลน์, 19 พ.ย. 2563) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • “ศรีไทยซุปเปอร์แวร์” เตรียมลดพนักงานราว 400 คน

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เตรียมปรับลดพนักงานและคนงานลง 10% จากทั้งหมดราว 4,000 คน (ราว 400 คน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยี กลุ่มพนักงานสูงอายุ รวมถึงกลุ่มเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยในปี ...

  calendar icon14.11.2019
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products