ข่าวเศรษฐกิจ

ยอดผู้ติดเชื้อรวม COVID-19 ของแอฟริกาใต้เพิ่มสูงขึ้นเกินระดับ 1 ล้านคน

ยอดผู้ติดเชื้อรวม COVID-19 ของแอฟริกาใต้เพิ่มสูงขึ้นเกินระดับ 1 ล้านคนเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากระดับ 9 แสนคน ในเวลาเพียง 9 วันเท่านั้น ส่งผลให้ปัจจุบันมีการใช้บริการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่นๆ เกินกำลังการให้บริการ ซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว เช่น มาตรการ Lockdown ที่เข้มข้นขึ้น ไปจนถึงการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเป็นผลจากเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ 501.V2 ซึ่งพบการแพร่ระบาดในแอฟริกาใต้ไม่นานมานี้ โดยการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวพบมากทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกาใต้

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview