ข่าวเศรษฐกิจ

เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่ลูกค้า ภาครัฐจึงสั่งให้กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนไปรวบรวมตัวเลขความต้องการสั่งซื้อวัคซีนว่ามีกี่ล้านโดส เพื่อจะช่วยเร่งการรับรองวัคซีน (ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาอย่างเร็วที่สุด 30 วัน และในกรณีช้าสุด 90 วัน) โดยโรงพยาบาลเอกชนที่มีรายชื่อว่าได้สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติแล้ว ได้แก่ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS) เครือโรงพยาบาลธนบุรี (THG) เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (BCH) โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลวิภาวดี ทั้งนี้ แหล่งข่าวระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะอนุมัติวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทต่างชาติเหล่านั้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนสามารถเริ่มทำการตลาดและเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ลูกค้าได้ในช่วงดังกล่าว และคาดว่าหลังจากนั้นโรงพยาบาลทุกแห่งจะเร่งทำการตลาดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างหนัก เนื่องจากต้องแข่งกับเวลา ก่อนที่ภาครัฐจะนำวัคซีนของ AstraZeneca มาฉีดให้ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรุงเทพธุรกิจ, 8 ม.ค. 2563)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products