ข่าวเศรษฐกิจ

สมาคมเหล็กลวดหนุนเลิกเก็บ AD เหล็กลวดคาร์บอนจากจีน

ตามที่กรมการค้าต่างประเทศเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่นที่นำเข้าจากจีน รวม 23 พิกัด ในอัตรา 12.81-31.15% ของราคา CIF มาจนครบ 5 ปี ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 นั้น ล่าสุดกรมฯ ได้ออกประกาศเพื่อทบทวนมาตรการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง สมาคมเหล็กลวดและผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากมาตรการดังกล่าวจึงเข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านและยับยั้งการต่ออายุการใช้มาตรการ AD โดยให้เหตุผลว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้ผลิตเหล็กในประเทศมีเพียง 5-6 ราย และผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้ใช้มีความต้องการที่หลากหลาย ทั้งเกรดสินค้า ชนิด และขนาด ทำให้การผลิตสินค้าเกิดปัญหาทั้งจากการผลิตได้ไม่ต่อเนื่องและสินค้าขาดตลาด จึงจำเป็นต้องนำเข้า ซึ่งการเก็บ AD ดังกล่าวจะกระทบต่อผู้ประกอบการกว่า 2,000 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการหลังคาเหล็ก 1,500 ราย และผู้ซื้อ-ผู้ขายอีก 500 ราย (www.prachachat.net/, 21 มี.ค. 2564)

Related
more icon
 • เวียดนามเริ่มตีตลาดมะพร้าวในจีน

  บริษัท เอ็นซี โค่โค่นัท จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวน้ำหอมแท้แบรนด์ NC Coconut เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดมะพร้าวทั้งแบบผลสดทั้งผลและน้ำมะพร้าวได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักที่ไทย...

  calendar icon19.07.2024
 • จีนฟ้อง WTO กรณีสหรัฐฯ กีดกัน EV

  ผู้แทนการค้าของจีนยื่นฟ้องสหรัฐฯ ในเวทีองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างเป็นทางการ ในกรณีการเลือกปฏิบัติต่อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีน ซึ่งนับเป็นการเปิดแนวรบล่าสุดของข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ดำเนินมายาวนาน โดยแถลง...

  calendar icon28.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview