ข่าวเศรษฐกิจ

การค้าชายแดนและผ่านแดนไตรมาส 1/2564 เพิ่มขึ้น 19.3%

กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า การค้าชายแดนและผ่านแดนไตรมาส 1 ปี 2564 มีมูลค่า 383,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.3% แบ่งเป็นการส่งออกเพิ่มขึ้น 20.5% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 17.7%

-การค้าชายแดน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา มีมูลค่า 222,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.6% มาเลเซียเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 145,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.7% สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปมาเลเซีย อาทิ  ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และรถยนต์และส่วนประกอบ 

-การค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และอื่นๆ มีมูลค่า 160,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.1% จีนยังเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 67,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.1% โดยสินค้าส่งออกสำคัญไปจีน อาทิ ยางพารา ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง และผลิตภัณฑ์ยาง

สถานการณ์การเปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า ณ วันที่ 1 เม.ย. 2564 ไทยเปิดจุดผ่านแดนทั้งสิ้น 46 แห่ง เพิ่มขึ้น  6 แห่ง จากสิ้นเดือน ก.พ. 2564 ประกอบด้วยด่านชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด 1 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง และด่านชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง คือ 1.จุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น 2.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเสาหิน 3.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ 4.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง และ 5.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านน้ำเพียงดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนได้เพิ่มขึ้น (www.commercenewsagency.com, 3 พ.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products