ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาเหล็กพุ่งไม่หยุด ผู้รับเหมาวอนรัฐปรับค่า K

ราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเหล็กทรงยาว (Billet) มีราคาตันละ 800 ดอลลาร์สหรัฐ เหล็กทรงแบน (Slab) ตันละ 900 ดอลลาร์สหรัฐ เศษเหล็ก ตันละ 485 ดอลลาร์สหรัฐ และเหล็กแผ่นรีดร้อนสูงถึงตันละ 1,050 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ราคาเหล็กในประเทศปรับขึ้นตามและกระทบต่อผู้ใช้เหล็กในประเทศ ล่าสุด 7 สมาคมผู้ผลิตเหล็กได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น โดยมีประเด็นสำคัญอยู่ที่การพิจารณาปรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ หรือค่า K เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานโครงการของภาครัฐ ซึ่งต้องแบกรับต้นทุนเหล็กที่เพิ่มขึ้น โดยขอให้ยกเลิกส่วนต่างค่า K บวกลบ 4% เป็นเวลา 2 ปี และให้ปรับสูตรคำนวณค่า K ให้สะท้อนถึงต้นทุนที่เป็นธรรมและใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ ในฐานะหน่วยงานที่คำนวณค่า K เตรียมจะหารือเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนพฤษภาคม 2564 (ประชาชาติธุรกิจ, 20-23 พ.ค. 2564)

Related
more icon
 • กกร. กังวลค่าระวางเรือพุ่งฉุดส่งออก

  การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ผ่านมาได้ปรับเพิ่มกรอบการเติบโตของการส่งออกของไทยในปี 2567 จากเดิม 0.5-1.5% เป็น 0.8-1.5% จากการที่ไทยได้รับอานิสงส์จากการเคลื่อนย้ายฐานซัพพลายเชนของโลก อย่างไรก็ตา...

  calendar icon11.07.2024
 • BOI ปรับมาตรการเพื่อดึงการลงทุน PCB ครั้งใหญ่

  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการในกลุ่มแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board : PCB) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์...

  calendar icon29.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview