ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. แนะรัฐห้ามนำเข้าสาร OXO เร่งแบนพลาสติกทำลายสิ่งแวดล้อม

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มีการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้งเพิ่มขึ้น และพบว่ามีการผสมสาร OXO ในการผลิตพลาสติกหลายชนิด อาทิ ถุงหูหิ้วชนิดบาง ช้อนส้อม และกล่องบรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวเร่งให้พลาสติกบาง เปราะ และแตกตัวเป็นไมโครพลาสติก*เร็วขึ้น และนำไปกล่าวอ้างว่าเป็นพลาสติกชนิด “ย่อยสลายได้” หรือ “ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” ทั้งๆ ที่ย่อยสลายทางชีวภาพไม่ได้จริง และหากจัดการไม่ดีผุยผงพลาสติกที่แตกสลายไปจะยิ่งทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศและทางน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกอบการไทยบางรายเข้าใจผิดว่าพลาสติกดังกล่าวเป็นชนิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่บางรายก็ทราบข้อเท็จจริงแต่ยังเลือกใช้เพราะต้นทุนต่ำกว่าพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Composable Plastics) ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ส.อ.ท. จึงเห็นว่าภาครัฐควรห้ามนำเข้าสารดังกล่าวทันที ทั้งนี้ ปัจจุบันสหรัฐฯ ไม่ได้ห้ามใช้สาร OXO เนื่องจากระบบการกำจัดพลาสติกของสหรัฐฯ ใช้วิธีฝังกลบในระบบปิด จึงไม่มีเศษพลาสติกหลุดลอดลงดินและอากาศ ขณะที่ EU เริ่มห้ามใช้พลาสติกที่มีสาร OXO โดยเฉพาะถุงพลาสติก เพราะใช้ซ้ำไม่ได้และรีไซเคิลไม่ได้ รวมทั้งยังเรียกร้องให้ทั่วโลกเลิกใช้ถุง OXO อีกด้วย ทำให้จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตสารดังกล่าวหันมาทำตลาดเอเชีย โดยเฉพาะไทย เพิ่มขึ้นแทน (https://mgronline.com, 6 มิ.ย. 2564)

* ไมโครพลาสติก คือ อนุภาคพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร มักเกิดจากการย่อยสลายหรือแตกหักของขยะพลาสติกขนาดใหญ่

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products