ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เผยความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. 2564 ต่ำสุดในรอบ 11 เดือน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2564 ว่าอยู่ที่ระดับ 82.3 ลดลงจาก 84.3 ในเดือนเมษายน 2564 และต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563  โดยมีปัจจัยลบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ซึ่งยังไม่คลี่คลายและเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ขณะที่การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนยังมีความล่าช้า ประกอบกับภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวและอุปสงค์ในประเทศฟื้นตัวช้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งจากราคาวัตถุดิบและราคาน้ำมัน รวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงาน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่วนด้านการส่งออกก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และอัตราค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนชิปในอุตสาหกรรมยานยนต์ และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,315 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก และอัตราแลกเปลี่ยน (www.bangkokbiznews.com, 8 มิ.ย. 2564)

Related
more icon
 • MG เบรกแผนขยายสถานีชาร์จไฟฟ้าปี 2564

  บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ MG เปิดเผยถึงแผนขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV Charging Station) ของ MG ภายใต้ชื่อ MG Super Charge ที่เคยตั้งเป้าว่าจะมี 500 แห่ง ภายในปี 2564 ว่าอาจไม่เป็นตาม...

  calendar icon17.06.2021
 • อภ. เตรียมทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนของ Moderna ในเดือนสิงหาคม 2564

  แหล่งข่าวจากที่ประชุมร่วมระหว่างสมาคมโรงพยาบาลเอกชนกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า อภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐที่เป็นตัวแทนผู้สั่งซื้อวัคซีน COVID-19 ที่พัฒนาโดยบริษัท Moderna มีกำหนดจัดทำร่างสัญญา Supply Agreement เพื่อจ...

  calendar icon16.06.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products