ข่าวเศรษฐกิจ

FAO เผยราคาอาหารโลกมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานว่า ราคาอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยราคาอาหารเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม 2564 เพิ่มขึ้น 4.8% จากเดือนเมษายน 2564 ซึ่งถือเป็นอัตราการเพิ่มรายเดือนสูงสุดในรอบ 10 ปี และเพิ่มขึ้นถึง 39.7% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากในปี 2563 เกิดการระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีผลให้การผลิต การจ้างงาน และการขนส่งผลผลิต หยุดชะงัก ผลผลิตทางการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาจึงลดลงมาก ขณะที่ความต้องการอาหารทั่วโลก โดยเฉพาะจีน กลับมาแข็งแกร่ง หลังหลายประเทศเริ่มประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ทำให้ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรมีมากกว่าปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในตลาด จึงผลักดันให้ราคาอาหารทั่วโลกสูงขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 10-13 มิ.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products