ข่าวเศรษฐกิจ

เยอรมนียกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

เยอรมนีเริ่มบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single Use Plastic) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งที่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆ ในตลาดที่ใช้ทดแทนกันได้ ได้แก่ ช้อน ส้อม จาน หลอด ที่คนเครื่องดื่ม ก้านสำลี ก้านลูกโป่ง รวมถึงภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจาก Styrofoam และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการแสดงฉลากหรือเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ บนผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งประเภทที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่น ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย บุหรี่ที่มีตัวกรอง แก้วน้ำ เป็นต้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครับทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากพลาสติก และแจ้งให้ทราบถึงวิธีจัดการขยะดังกล่าวอย่างเหมาะสม (www.ditp.go.th, 9 ก.ค 2564)

Related
more icon
 • BOI เคาะมาตรการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมตามแนว BCG

  ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)...

  calendar icon07.09.2021
 • EGCO เผยครึ่งหลังปี 2564 ไม่นำเข้า LNG รอปี 2565 ราคาลด

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปีละ 2 แสนตันนั้น บริษัทฯ ยังไม่มีแผนนำเข้า LNG ในปี 2564...

  calendar icon06.09.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products