ข่าวเศรษฐกิจ

ก.พาณิชย์ดัน Mini FTA ไทย-เมืองโคฟุของญี่ปุ่น เพิ่มการค้าอัญมณี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่างไทยกับเมืองโคฟุ (Kofu) จังหวัดยามานาชิ (Yamanashi) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับชั้นนำของญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อาทิ การเจียระไน การผลิต และการออกแบบ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การร่วมมือผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบของไทย ตลอดจนการร่วมมือจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งนี้ การลงนาม MOU ครั้งนี้ถือเป็น Mini FTA ฉบับแรกที่ไทยดำเนินการร่วมกับรัฐ หรือมณฑล หรือเมืองในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางการค้า-การลงทุน และร่วมมือทางเศรษฐกิจในเชิงลึก สำหรับเมืองโคฟุ จังหวัดยามานาชิ เป็นจังหวัดที่มีผู้ประกอบการอัญมณีมากกว่า 1,000 บริษัท ครองส่วนแบ่งตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในญี่ปุ่นถึง 33% หรือเกือบ 1 แสนล้านบาท โดยมีการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยจำนวนมาก อาทิ พลอยสี ทับทิม ไพลิน และหยก (www.posttoday.com, 9 ก.ค. 2564 และฐานเศรษฐกิจ, 11-14 ก.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview