ข่าวเศรษฐกิจ

IRPC ทุ่มงบ 5 ปี 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการกลั่น-ซื้อกิจการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งงบลงทุน 5 ปี (2564-2568) ไว้กว่า 3 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมากขึ้นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐาน EURO V (Ultra Clean Fuel Project : UCF) ราว 1.3-1.4 หมื่นล้านบาท ที่เหลือใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมไปถึงการร่วมทุนหรือซื้อกิจการ (M&A) เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี 2564 คือ การเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว (To Shape Material and Energy Solutions in Harmony with Life) โดยจะให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการใช้วัสดุหมุนเวียนและการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตเม็ดพลาสติกพีพี เกรดเมลต์โบลน (Polypropylene Melt Blown) เพื่อนำมาผลิตผ้าไม่ถักทอปีละ 2.1 พันตัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หรือกลุ่มนวัตกรรมทางการเกษตร ได้แก่ ซิงค์ออกไซด์นาโน (ZnO NANO) โดยทำให้ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) มีขนาดเล็กระดับอนุภาคนาโน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร ส่วนด้านการใช้พลังงานจะขยายผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแห่งอนาคต เช่น วัสดุเคลือบแผงโซลาร์เซลล์ลดความร้อน และอุปกรณ์เก็บพลังงานสำรองให้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น (https://mgronline.com, 18 ส.ค. 2564)

Related
more icon
 • กพช. ปรับแผน LNG รับราคาพุ่ง-เอราวัณล่าช้า

  จากราคาน้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตลาดโลกที่ยังผันผวน และในเดือน เม.ย. 2565 จะมีการเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมปทานทำให้การผลิตก๊าซธรรมชาติของแหล่งเอราวัณล่าช้า และไม่สามารถผลิตก๊าซฯ ได้ตามเงื่อนไข ที่ประชุมคณะกรรมการนโ...

  calendar icon07.01.2022
 • ผู้ประกอบการเร่งปรับตัวติดฉลาก Carbon Footprint

  ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า กระแสการลดโลกร้อนจะนำไปสู่การออกมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้า และอาจกลายเป็นเครื่องมือในการกีดกันการค้าได้ โดยประเด็นที่ภาคเอกชนไทยต้องเร่งปรับตัวคือการเก...

  calendar icon04.01.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products