ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์กระป๋องเรียกร้องให้ยกเลิกการไต่สวน AD เหล็กแผ่นนำเข้า

6 สมาคมการค้า ซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 324 โรงงาน (ประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมไทย สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย) เรียกร้องไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้ยกเลิกการไต่สวนคำร้องมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tin Plate) และเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (Tin Free Steel) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตกระป๋องและฝาบรรจุสินค้า เพื่อลดปัญหาขาดแคลนแผ่นเหล็กในประเทศ เพราะส่งผลกระทบมากต่อต้นทุนการผลิตสินค้า ทั้งนี้ ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปให้ความเห็นว่าราคาแผ่นเหล็กที่ปรับขึ้นตามราคาตลาดโลกในปัจจุบันส่งผลให้ต้นทุนบรรจุภัณฑ์กระป๋องมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 35-50% ของต้นทุนการผลิตอาหารกระป๋อง (แล้วแต่ชนิดอาหาร) จากปกติมีสัดส่วน 20-40% แต่หากไทยใช้มาตรการ AD เหล็ก 2 ชนิดข้างต้น จะทำให้ต้นทุนบรรจุภัณฑ์กระป๋องมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 45-60% (ฐานเศรษฐกิจ, 19-22 ก.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview