ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. คาดนโยบายลดโลกร้อนกระทบต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มกว่า 10%

นายวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า นโยบายลดโลกร้อนของ EU และสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบกับผู้ผลิตส่งออกสินค้าไทย เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เตรียมพร้อมด้านบุคลากร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการประเมินและรักษาระบบเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเบื้องต้นคาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่า 10% ทั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นผู้รับขึ้นทะเบียนบริษัทและผลิตภัณฑ์ ตรวจประเมิน รับรอง และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นต์ (Carbon Footprint) ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมี 685 บริษัท (จากบริษัทส่งออกกว่า 3.6 หมื่นบริษัท) และ 4,900 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว  โดยสินค้า 5 อันดับที่ได้รับการรับรองมากที่สุด ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ก่อสร้าง พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ และหัตถกรรมและเครื่องประดับ อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าส่งออกรวมกว่า 3.6 หมื่นรายการที่ต้องเร่งรับมือ (ฐานเศรษฐกิจ, 10-13 ต.ค. 2564)

Related
more icon
 • GPC เข้าทำสัญญาร่วมทุนท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ลงนามสัญญาร่วมลงทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (GPC) ผู้ชนะการประมูลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ซึ...

  calendar icon26.11.2021
 • EGCO ตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้ากว่า 1,000 MW ในปี 2565

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนไว้ 30,000 ล้านบาท ตามกรอบงบลงทุน 5 ปี (2564-2568) ที่ตั้งไว้ 1.5 แสนล้านบาท และยังเน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนและพลังงา...

  calendar icon24.11.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products