ข่าวเศรษฐกิจ

ราคา CPO ในตลาดโลกปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี

แหล่งข่าวจากผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในตลาดโลกปรับขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ที่ตันละ 5,170 ริงกิต เทียบกับช่วงก่อนหน้าซึ่งราคาตันละ 2,000 ริงกิต เป็นผลจากการที่ทั่วโลกมีความต้องการพลังงานมากขึ้น ขณะที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีผลผลิตปาล์มน้ำมันน้อยลง แต่ส่งออก CPO มากขึ้น สำหรับราคาปาล์มน้ำมันในไทยล่าสุดปรับขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ 8.40-9 บาท ทำให้ราคา CPO ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 44 บาท (เทียบกับช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งราคากิโลกรัมละ 40 บาท) ส่วนราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในประเทศยังคงจำหน่ายไม่เกินขวดละ 49 บาท เนื่องจากเป็นราคาควบคุม แม้หากคำนวณจากต้นทุนการผลิตจริงแล้ว น้ำมันปาล์มบรรจุขวดควรมีราคาจำหน่ายขวดละ 55 บาทก็ตาม ทั้งนี้ คาดว่าในระยะถัดไปไทยจะมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มมากขึ้นทั้งในภาคขนส่งและธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากการเปิดประเทศ ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยมากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 21-24 ต.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products