ข่าวเศรษฐกิจ

ออสเตรเลียยุติการใช้ AD กับสินค้าสับปะรดกระป๋องของไทย

กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 หน่วยงานไต่สวนด้านการค้าของออสเตรเลียได้ประกาศยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) กับสินค้าสับปะรดกระป๋องของไทย ทั้งชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (ขนาดมากกว่า 1 ลิตร) และสำหรับบริโภคทั่วไป (ขนาดไม่เกิน 1 ลิตร) มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2564 จากที่ก่อนหน้านี้สับปะรดกระป๋องของไทยถูกออสเตรเลียเรียกเก็บอากร AD มายาวนานกว่า 20 ปี การยุติ AD ดังกล่าวคาดว่าจะจูงใจให้ผู้ประกอบการในออสเตรเลียสั่งซื้อสับปะรดกระป๋องจากไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋องที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร จากการที่ออสเตรเลียมีวัตถุดิบสับปะรดจำกัด จึงยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2563 สับปะรดกระป๋องของไทยมีส่วนแบ่งการนำเข้าในออสเตรเลียราว 32% เป็นรองเพียงฟิลิปปินส์ (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 25 ต.ค. 2564)

Related
more icon
 • หวั่นสงครามราคาทุเรียนหลังล้งเพิ่ม

  สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยเปิดเผยว่า ในปี 2567 ภาคตะวันออกมีล้งเพิ่มขึ้น 300-400 ล้ง ส่งผลให้มีล้งรวม 1,200 ล้ง ซึ่งเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ใน จ.จันทบุรี ทำให้มีการแข่งขันสูงและเกิดสงครามราคา โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูที่ปริมาณท...

  calendar icon12.03.2024
 • STA เปิดตัวยางมีพิกัดรับมาตรการ EUDR

  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA คาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2567 จะพลิกเป็นบวก เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ขาดทุน 434 ล้านบาท เนื่องจากราคายางพารามีแนวโน้มผันผวนน้อย ประกอบกับธุรกิจสามารถบริหารจัดการต้นทุนได...

  calendar icon12.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview